30 lat

działalności

300

autorskich programów i projektów

30000

osób uczestniczących
w naszych działaniach

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” powstało w kwietniu 1993 roku z inicjatywy grupy profesjonalistów pracujących na co dzień z ludźmi w obszarze psychologicznego wsparcia, wychowania, edukacji i profilaktyki. Od początku istnienia naszej organizacji głównym celem działalności Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego osób działających na rzecz innych, dzieci i młodzieży uzdolnionej, a także dzieci, młodzieży i dorosłych zmagających się z różnymi trudnościami w społecznym funkcjonowaniu.

Naszym priorytetem jest organizowanie i popularyzowanie aktywnych form edukacji, profilaktyki, doradztwa i pomocy psychologicznej, jak również integrowanie środowisk i instytucji zaangażowanych w niesienie pomocy innym oraz aktywizowanie społeczności lokalnych.