Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA

Projekt „CHROŃMY MŁODOŚĆ w SIECI” realizowany jest przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w ramach Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będącego w dyspozycji Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jest odpowiedzią na potrzebę poszerzenia działań profilaktyczno-edukacyjnych na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu przez młodzież.

CEL PROJEKTU

Zasadniczym celem projektu jest wzrost wiedzy i świadomości młodzieży szkolnej, kadry pedagogicznej i rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu poprzez realizację szeregu kompleksowych i spójnych działań profilaktyczno-edukacyjnych.

CZAS I MIEJSCE REALIZACJI

Projekt realizowany jest w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2018 roku. Skierowany jest w szczególności do 25 szkół podstawowych z terenu powiatu rzeszowskiego. Pomysł na kompleksowe działania w obszarze bezpieczeństwa w sieci adresujemy przede wszystkim do młodzieży, ale także do nauczycieli i rodziców.

Zapraszamy do udziału w projekcie

Na przełomie lutego i marca ruszyła rekrutacja do IV Edycji projektu „CHROŃMY MŁODOŚĆ w SIECI”.

Zasady uczestnictwa są następujące:

  • Kwalifikacja 25 szkół podstawowych zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie na podstawie złożonego kwestionariusza zgłoszenia szkoły.
  • Podpisanie umów partnerskich z dyrektorami szkół regulujących wzajemne zasady współpracy. Na bazie umów partnerskich każda szkoła wyłoni swoich przedstawicieli spośród kadry pedagogicznej oraz uczniów, którzy wezmą udział w cyklu szkoleniowym i staną się liderami zmiany w swojej szkole.
  • Zaproszenie i kwalifikacja do udziału w projekcie nauczycieli – przedstawicieli szkół partnerskich, na podstawie kwestionariusza zgłoszenia kadry pedagogicznej (50 osób)
  • Zaproszenie i kwalifikacja do udziału w projekcie liderów młodzieżowych na podstawie kwestionariusza zgłoszenia lidera młodzieżowego i oświadczenia (150 osób)

Zgłoszenia przyjmowane są:

  • drogą elektroniczną: rpp.integracja@gmail.com
  • pocztą tradycyjną lub osobiście: Biuro Projektu – ul. 1-go Sierpnia 24 pok. 111, 37-450 Stalowa Wola

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

Relacja z poprzednich edycji programu „CHROŃMY MŁODOŚĆ w SIECI” wraz z materiałami do pobrania znajduje się także na stronie www.chronmymlodosc.pl