IntegraPlus – szkolenia, treningi, konsultacje, superwizje

Pomysł powołania Ośrodka Szkoleniowo – Konsultacyjnego, działającego w ramach Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA, jest ściśle związany z blisko 30-letnią działalnością Stowarzyszenia. Oparty jest na potrzebie podzielenia się bogatym doświadczeniem i wiedzą w zakresie pracy z ludźmi oraz rozwijaniu ich kompetencji psychospołecznych. Ośrodek jest pewnego rodzaju esencją wynikającą z wielu doświadczeń jakie pojawiały się na przestrzeni lat w działalności Stowarzyszenia. To powiązanie odzwierciedlone jest w pierwszym członie nazwy Ośrodka – INTEGRA.

Do tej pory szeroki zakres psychoedukacji, pracy nad rozwojem kompetencji psychospołecznych osób i specjalistów stanowił narzędzie do realizacji wielu celów w rozlicznych projektach Stowarzyszenia: unijnych, ministerialnych, lokalnych. Tym razem Ośrodek w swojej misji: Kompetencje – Rozwój – Satysfakcja ma na celu oddać swoje doświadczenie na usługi osób i zespołów pomagających innym, jak również samym klientom dla tzw. szerzenia dobra w świecie, które to sformułowanie stanowi od 30 lat praktyczną misję stowarzyszenia. Jest zatem dodatkowym PLUSEM naszej działalności.

Po szczegóły na temat działalności i oferty Ośrodka zapraszamy na www.integra-plus.pl