Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA

NOWY PROGRAM PN. „INWESTUJEMY W INTEGRACJĘ”

W czasie, który w realizacji niektórych naszych celów mocno nas ogranicza nie zamierzamy odpuszczać i skupić się na porządkowaniu, planowaniu, analizowaniu i inwestowaniu w siebie czyli Stowarzyszenie INTEGRACJA.

Możliwość taką daje nam Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 i dotacja jaką udało nam się pozyskać na realizację zadania pn. „INWESTUJEMY W INTEGRACJĘ –  program rozwoju misyjnego i instytucjonalnego Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA”.

W ramach programu rozwoju planujemy realizację takich działań jak:

  1. INWESTUJEMY w LUDZI – podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wzmocnienie kadrowe
  2. INWESTUJEMY w BAZĘ – rozwój lokalowo-sprzętowy
  3. INWESTUJEMY W SIEBIE – aktywizacja członków
  4. INWESTUJEMY W PRZYSZŁOŚĆ – opracowanie długoterminowej strategii działania
  5. INWESTUJEMY W FINANSE– działalność Ośrodka INTEGRAplus
  6. INWESTUJEMY W LIDERÓW – rozwój kadry kierowniczej
  7. INWESTUJEMY W WOLONATRIUSZY – organizacja wolontariatu
  8. INWESTUJEMY W DZIECI I MŁODZIEŻ – kompleksowy program pomocy i wsparcia

Program jest realizowany do 31 grudnia 2022 roku.

Zadanie sfinansowano przez

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030