Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” jest Partnerem w projekcie pt.: „MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA – Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli” o wartości 15 328 498,86 zł, realizowanym w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (85%) oraz z Budżetu Państwa (15%). Projektem zarządza Lider – Gmina Stalowa Wola.

Projekt ma na celu poprawę rozwoju lokalnego i instytucjonalnego Stalowej Woli.

Zasadniczym zadaniem naszego Stowarzyszenia w realizacji wymienionego projektu będzie utworzenie na terenie Stalowej Woli: CENTRUM WSPARCIA I ROZWOJU MŁODZIEŻY.

Z myślą o młodych mieszkańcach Stalowej Woli i wraz z nimi – chcemy tworzyć miejsce otwarte i przyjazne, w którym będą mogli się rozwijać ale także otrzymają profesjonalne wsparcie. Wśród zaplanowanych działań znajdą się m.in.: warsztaty edukacyjne dla profesjonalistów na co dzień pracujących z młodzieżą, grupy rozwojowe dla młodzieży, Młodzieżowa Akademia Kreatywności oraz Młodzieżowe Centrum Wolontariatu, a także Poradnia dla Rodziców.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2023 r.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!

Dodatkowe informacje o funduszach norweskich znajdą Państwo pod adresem: www.norwaygrants.pl oraz www.norwaygrants.org  

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.