Zarząd Stowarzyszenia

Edyta

Edyta Nowaczewska
Prezes

Marta

Marta Wojtanowicz-Konior
Wiceprezes

Ewa

Ewa Rejman
Sekretarz

Beata

Beata Śliwińska
Skarbnik

Majka

Maria Dekert
Członek

Przemek

Przemysław Sodomir
Członek

Komisja Rewizyjna

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA

Anna Sokal
Przewodnicząca

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA

Marta Serafin-Szcząchór
Wiceprzewodnicząca

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA

Roman Stec
Sekretarz