Zarząd Stowarzyszenia

Edyta Nowaczewska
Prezes

Marta Wojtanowicz-Konior
Wiceprezes

Ewa Rejman
Sekretarz

Beata Śliwińska
Skarbnik

Maria Dekert
Członek

Przemysław Sodomir
Członek

Komisja Rewizyjna

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA

Anna Sokal
Przewodnicząca

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA

Marta Serafin-Szcząchór
Wiceprzewodnicząca

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA

Roman Stec
Sekretarz