Administratorem Strony (www.stowarzyszenieintegracja.eu) i Profilu (www.facebook.com/srppintegracja) oraz administratorem danych osobowych jest:
Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Polnej 18, 37-464 Stalowa Wola, KRS: 0000016384, REGON: 690240630, NIP: 8131040694 (dalej: „Stowarzyszenie”).
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Polityki prywatności, prosimy o kontakt pod adresem: rpp.integracja@gmail.com

1. Definicje

Strona – strona internetowa Stowarzyszenia pod adresem www.stowarzyszenieintegracja.eu

Profil – profil Stowarzyszenia na portalu Facebook pod adresem www.facebook.com/srppintegracja

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (t.j. Dz. Urz. UE.L 2016 nr 119, str. 1)

Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca ze Strony lub Profilu

2. Przetwarzanie danych osobowych

Stowarzyszenie przetwarza następujące dane osobowe w ramach poszczególnych pól działalności:

Pliki cookies i podobne narzędzia

1. Stowarzyszenie korzysta na Stronie z plików cookies (tzw. ciasteczek) – własnych i należących do podmiotów trzecich, w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony, w celach statystycznych oraz w celu korzystania z narzędzi analityczno-marketingowych firmy Google
i wtyczek społecznościowych (Facebook, Instagram).
2. Szczegółowa Polityka Cookies znajduje się w poniżej.
3. Korzystanie ze Strony wiąże się z zapisywaniem informacji w tzw. logach serwera. Logi obejmują adres IP Użytkownika, datę, godzinę oraz informacje o przeglądarce internetowej
i systemie operacyjnym Użytkownika.
4. Zapisane w logach dane te nie są przypisane do konkretnego Użytkownika i nie są wykorzystywane przez Stowarzyszenie w celu identyfikacji Użytkownika. Logi mogą być wykorzystywane do tworzenia statystyk odwiedzin Strony. Dostęp do logów mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania serwerem.

Kontakt mailowy lub telefoniczny

1. Przesyłając e-mail na adres rpp.integracja@gmail.com lub dzwoniąc na numer kontaktowy, Użytkownik ujawnia Stowarzyszeniu odpowiednio swój adres e-mail lub nr telefonu, może też podać inne dane osobowe.
2. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do skontaktowania się ze Stowarzyszeniem.
3. Dane przetwarzane są w celu kontaktu z Użytkownikiem, na podstawie udzielonej poprzez skierowanie wiadomości lub wykonanie połączenia zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a następnie przez czas nieokreślony w celu ewentualnej konieczności wykazania przebiegu i treści kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Projekty

1. W celu wzięcia udziału w jakimkolwiek projekcie organizowanym przez Stowarzyszenie, Użytkownik podaje dane wskazane każdorazowo w regulaminie danego projektu.
2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w projekcie. Przetwarzanie danych odbywa się w celach każdorazowo uzasadnionych rodzajem i warunkami projektu, w szczególności na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celach realizacji i rozliczenia ewentualnych umów oraz w celach archiwizacyjno-dowodowych (art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO).

Dane osobowe dzieci i młodzieży

1. W Stowarzyszeniu szczególną wagę przykładamy do dobrostanu osób niepełnoletnich korzystających z oferowanego przez Stowarzyszenie wsparcia, dlatego ochrona ich danych osobowych to najwyższy priorytet.
2. Dane osobowe dzieci i młodzieży przetwarzamy za zgodą ich rodziców lub opiekunów prawnych, gdy dotyczy to udziału w Centrum Wsparcia i Rozwoju lub w przypadkach, gdy osoby niepełnoletnie (także za zgodą rodziców) biorą udział w wydarzeniach (takich jak np. warsztaty edukacyjne, projekty profilaktyczne) organizowanych przez Stowarzyszenie samodzielnie, lub we współpracy ze szkołami i innymi placówkami edukacyjnymi.
3. W takich przypadkach dane osobowe dzieci i młodzieży podlegają przetwarzaniu do czasu wycofania zgody, a także do momentu zaprzestania udziału w oferowanym przez Stowarzyszenie systemie pomocy i jednocześnie upłynięciu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
4. Niektóre z  serwisów np. Google oferują usługi elektroniczne dla dzieci i młodzieży, takie jak możliwość zarejestrowania i uczestnictwa w szkoleniu, z których Stowarzyszenie korzysta. Zgodnie z RODO osoba w wieku 16 lat i więcej może samodzielnie wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie swoich danych osobowych w związku z takimi usługami elektronicznymi.

3. Uprawnienia Użytkownika w związku z przetwarzaniem danych

Użytkownikowi, z zastrzeżeniem postanowień poprzedzających oraz przepisów prawa, przysługują następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem jego danych:
1. prawo do wyrażenia i odwołania zgody na przetwarzanie danych,
2. prawo do sprostowania lub usunięcia danych,
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
4. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych,
5. prawo do przenoszenia danych
6. prawo do uzyskania dostępu do przetwarzanych danych (informacji o przetwarzanych danych),
7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. W celu realizacji uprawnienia wskazanego w ust. 1 lit. g, Użytkownik może skierować skargę listownie na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub elektronicznie poprzez skrzynkę podawczą ePUAP: /UODO/SkrytkaESP.
9. Dane są przechowywane przez Stowarzyszenie do czasu cofnięcia lub ograniczenia zgody przez Użytkownika. W przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji uzasadnionego interesu Stowarzyszenia, dane są przechowywane przez okres istnienia tego interesu.

4. Odbiorcy danych

1. Dane przetwarzane są wyłącznie przez osoby upoważnione i odpowiednio przeszkolone. Stowarzyszenie dochowuje należytej staranności w celu zapewnienia poufności danych i ochrony danych przed dostępem osób nieuprawnionych.
2. Dane mogą być przekazywane osobom trzecim (podmiotom, z których usług korzysta Stowarzyszenie). Są to w szczególności podmioty będące administratorami serwerów Strony, Profilu i skrzynki pocztowej, na których przechowywane są dane, podmioty księgowe, podmioty świadczące wsparcie techniczne związane z obsługą Strony, pracownicy Stowarzyszenia oraz sądy i uprawnione organy państwowe.
3. Dane mogą być przekazywane poza granice Polski i Unii Europejskiej – jeżeli siedziba podmiotu świadczącego usługi na rzecz Stowarzyszenia jest za granicą. W szczególności dotyczy usług świadczonych przez Google (serwer poczty e-mail, Facebook, Facebook Pixel, Google Adwords, Google Analytics).
4. Podmioty spoza Unii Europejskiej, które świadczą usługi na rzecz Stowarzyszenia, w tym Google, są stroną umowy Privacy Shield, co oznacza, że gwarantują ochronę danych zgodną
z regulacjami europejskimi.

5. Polityka Cookies

Pliki cookies

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej www.stowarzyszenieintegracja.eu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Stowarzyszenie. Strona www.stowarzyszenieintegracja.eu  nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony www.stowarzyszenieintegracja.eu  (np. komputerze, smartfonie, tablecie) oraz przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej www.stowarzyszenieintegracja.eu.

Cele w jakich stosowane są pliki cookies

Stowarzyszenie korzysta z plików cookies w celach:
a) dostosowania zawartości Strony www.stowarzyszenieintegracja.eu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić Stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
c) dostarczania Użytkownikom treści bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Po zablokowaniu przez użytkownika instalacji plików cookies w ustawieniach przeglądarki, niektóre funkcje serwisów Stowarzyszenia mogą nie działać.