Program „PROSPECT”

 

Od kwietnia rusza nowa edycja PROGRAMU ROZWOJU KOMPETENCJI TRENERSKICH „PROSPECT” realizowanego przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA”.

PROGRAM skierowany jest do osób, które chcą nadać nowy kierunek swojemu życiu zawodowemu, rozwinąć posiadane umiejętności i kompetencje, a także wzmocnić warsztat pracy.

Udział w PROGRAMIE to świetna okazja również dla tych, którzy chcą zostać TRENEREM i realizować się w pracy szkoleniowej. 

Cały PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI TRENERSKICH to 208 godzin pracy treningowej i warsztatowej, z podziałem na:

  • warsztat kwalifikacyjny (5 godz.)

MODUŁ ROZWOJOWY:

  • trening umiejętności interpersonalnych (40 godz.)
  • trening osobistego rezonansu – świadomość własnych zasobów i ograniczeń oraz rozumienie doświadczeń osobistych i rodzinnych (40 godz.)
  • trening komunikacji interpersonalnej (30 godz.)

MODUŁ EDUKACYJNY:

  • warsztat edukacyjny „Proces grupowy z uwzględnieniem zjawisk kryzysowych” (28 godz.)
  • warsztat zadaniowy „Konstruowanie warsztatu edukacyjnego w praktyce” (35 godz.)
  • warsztat superwizyjny „Indywidualny styl pracy trenerskiej” (30 godz.)

 

Szczegółowy opis oraz harmonogram PROGRAMU znajduje się TUTAJ.

Program PROSPECT jest realizowany w ramach zadania pn. „INWESTUJEMY w INTEGRACJĘ – program rozwoju misyjnego i instytucjonalnego Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.