Projekt w oparciu o działalność edukacyjno-kulturalną zakłada aktywizację osób starszych oraz budowanie i utrwalanie więzi międzypokoleniowej. Celem projektu jest aktywizacja seniorów poprzez rozwój i upowszechnianie wolontariatu na rzecz i z udziałem osób starszych oraz zaszczepienie idei niesienia bezinteresownej pomocy wśród młodzieży. Działania tego rodzaju pomagają uświadomić lokalnej społeczności, jak wiele łączy te dwa pokolenia oraz jak złudne są stereotypy dotyczące obu pokoleń. Przełamywaniu barier służyć mają podejmowane wspólnie działania, wzajemne wspieranie się oraz nauka przy ich wykonywaniu.

W ramach projektu zrealizowane zostaną takie działania jak: program edukacyjny, aktywność kulturalna, rekreacyjna, działania na rzecz społeczności lokalnej, wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, itp. Inicjowanie działań wokół wymienionych obszarów jest propozycją wsparcia aktywizacji społecznej osób starszych, jak również nawiązania kontaktów i więzi międzypokoleniowych, poprzez zaangażowanie dwóch grup: młodzieży ze szkół ponadpodstawowych w wieku 13-19 lat oraz dojrzałych, bogatych w doświadczenia seniorów po 60-tym roku życia. Projekt realizowany jest na terenie Gminy Stalowa Wola i Zaklików w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zaklikowie oraz Stalowowolskim Ośrodkiem Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w okresie od kwietnia do grudnia 2015 roku.

Program „DWA POKOLENIA – JEDNA TWÓRCZA GENERACJA” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu ASOS 2014-2020