Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (SOWiIK) działający od 1 lipca 2008 roku jest kontynuacją Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej (POIK), który powstał w 1999 roku.

POIK w Stalowej Woli oficjalnie został otwarty w maju 1999 roku jako jedna z dwóch instytucji Zespołu Placówek Katolickiego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego prowadzonego przez Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium”. POIK jako placówka dla dorosłych musiał oddzielić się od placówki dla dzieci zgodnie z wykładnią Ministra Pracy i Polityki Społecznej funkcjonującą od 2004 roku. Pracownicy POIK podjęli batalię o znalezienie budynku i reorganizację pracy POIK. W oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2005 r. delegującą gminę do tworzenia ośrodków wsparcia oraz ustawie o pomocy społecznej delegującej powiaty do tworzenia ośrodków interwencji kryzysowej powstał projekt wspólnych działań: organizacji pozarządowej, gminy i powiatu. Połączono wysiłki powiatu – stworzono na nowo ośrodek interwencji kryzysowej, gminy – stworzono ośrodek wsparcia. Łącznikiem stała się organizacja pozarządowa, czyli nasze Stowarzyszenie.

Łącząc obie funkcje oraz nazwy stworzono Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej. SOWiIK finansowany jest z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ze środków powiatu stalowowolskiego.

Z kompleksową ofertą pomocy Ośrodka można zapoznać się na www.sowiik.pl