Ostatnie miesiące spowodowane okresem pandemii odcisnęły się na zdrowiu psychicznym i emocjonalnym młodzieży. Skutki izolacji i osamotnienia dostrzegamy u nastolatków, ale także ich rodziców. To z myślą o nich zrodził się pomysł projektu pn. „KAPITALNA AKADEMIA – miejsce wsparcia i rozwoju”. Celem projektu jest wsparcie zdrowia psychicznego oraz zwiększenie aktywności i integracji społecznej młodzieży, rodziców i osób pracujących z rodzinami. Akademia ukierunkowana jest na tworzenie przestrzeni umożliwiającej nawiązywanie relacji i bliskości emocjonalnej, twórcze spędzanie czasu, otrzymanie pomocy psychologicznej. Poprzez podejmowane działania chcemy wspierać KAPITAŁ rozumiany jako „samopomnażająca” się wartość. Powołana w ramach projektu Akademia skupia się na rozwoju i wsparciu w obszarze: K-kompetencji, A-aktywności, P-pomocy, I-integracji, T-terapii, A-angażowania, Ł-łączenia, tak aby w jak najlepszym stopniu budować wspomniany KAPITAŁ zarówno wśród młodzieży, rodziców i „pomagaczy”.

Pomysłodawcą i realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA”.

Po więcej informacji na temat AKADEMII zapraszamy na stronę projektu: www.kapitalnaakademia.pl

Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.