BLISKIE SPOTKANIA Z …WOLONTARIATEM DŁUGOTERMINOWYM

W wyniku udziału w Konkursie „LOKALNE PARTNERSTWO DLA WOLONTARIATU – EDYCJA 2022-2024” nasze Stowarzyszenie dołączyło do grona Partnerów KORPUSU SOLIDARNOŚCI –
PROGRAMU WSPIERANIA I ROZWOJU WOLONTARIATU DŁUGOTERMINOWEGO NA LATA 2018-2030.

Korpus Solidarności to przede wszystkim ludzie, którzy go tworzą – środowisko wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu, otoczenie wolontariatu.

Program jest propozycją dla osób i organizacji, które zamierzają pomagać i pracować z wolontariuszami nie tylko „od święta„ ale w dłuższej perspektywie czasu.
Dla osób wytrwałych i konsekwentnych. Korpus jest miejscem dla wszystkich zaangażowanych w ideę wolontariatu długoterminowego – osób w różnym wieku, z różnych środowisk, dla tych którzy podzielają podobne wartość takie jak solidarność, szacunek, dobro wspólne, uczciwość i kierują się umacnianiem solidarności międzyludzkiej.

Zapraszamy do współpracy zarówno wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu, organizatorów oraz bliskie otoczenie, dla którego ważna jest idea i wartości Korpusu Solidarności.

BLISKIE SPOTKANIA Z …WOLONTARIATEM DŁUGOTERMINOWYM

Skorzystaj z oferty SZKOLENIOWEJ:

UWAGA! Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: rpp.integracja@gmail.com do 14 czerwca 2023 r.

Do pobrania: