KorzystaMY z PORADY

Wsparcie rozwoju organizacji poradnictwa w Stowarzyszeniu „INTEGRACJA”

W grudniu rozpoczęliśmy realizację nowego projektu pn. KorzystaMY z PORADY” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033.

Projekt ma na celu wzmocnienie poradnictwa psychologicznego i rodzinno-pedagogicznego w Stowarzyszeniu poprzez szeroko pojęty rozwój instytucjonalny naszej organizacji oraz kadry specjalistów.

W ramach programu oferujemy także bezpłatne wsparcie psychologiczne i rodzinno-pedagogiczne osobom zamieszkującym powiat stalowowolski, niżański oraz tarnobrzeski.