Masz pomysł na ciekawą inicjatywę lokalną? To cudownie bo właśnie ogłaszamy konkurs na MINI GRANTY DLA WOLONTARIUSZY.
Konkurs organizowany jest w ramach programu „WOW w NGO” realizowanego ze środków „Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018–2030”.

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności, promowanie aktywności wolontariackiej, rozwój kompetencji wolontariackich oraz propagowanie idei Korpusu Solidarności.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA to 1000 zł.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE AKCJI?
zespoły wolontariuszy złożone z co najmniej dwóch osób, w tym lidera projektu odpowiedzialnego za mini grant.

CO NALEŻY ZROBIĆ ABY APLIKOWAĆ O MINI GRANT?
 zarejestrować się w Systemie Obsługi Wolontariatu przez LIDERA PROJEKTU pod linkiem https://sow.korpussolidarnosci.gov.pl/pl/register
 zapoznać się z załączonym Regulaminem konkursu „Regulamin konkursu na MINI GRANTY”
 zgłosić swój pomysł na MINI GRANTY za pośrednictwem „Wniosku konkursowego” do dn. 27.11.2023 r. do godz. 15.00
 w razie konieczności skonsultować swoje pomysły lub rozwiać wątpliwości z koordynatorką wolontariatu: Edytą Nowaczewską | e-mail: rpp.integracja@gmail.com, tel. 696722186

Adresatami działań muszą być osoby mieszkające na terenie woj. podkarpackiego a planowane działania mogą być realizowane w okresie od 01.12.2023r. do 15.12.2023r.

GDZIE NALEŻY SKŁADAĆ WNIOSKI KONKURSOWE?
Nabór zgłoszeń odbywa się  poprzez „Wniosek konkursowy”, który należy składać drogą elektroniczną na adres: rpp.integracja@gmail.com  w tytule wiadomości wpisując „WOW – MINI GRANTY 2023” lub w wersji papierowej w zamkniętej kopercie opisanej „Wniosek konkursowy – MINI GRANTY 2023” w siedzibie Stowarzyszenia w Stalowej Woli przy ul. Polnej 18 (budynek Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej).

Wniosek konkursowy nie wymaga złożenia podpisu przez członków grupy na etapie składania.

Do pobrania:
Regulamin konkursu na MINI GRANTY
Wniosek konkursowy na MINI GRANTY
Karta oceny formalnej
Karta oceny merytorycznej