Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA

Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA powstało w kwietniu 1993 roku z inicjatywy grupy profesjonalistów pracujących na co dzień z ludźmi w obszarze psychologicznego wsparcia, wychowania, edukacji i profilaktyki. Od początku istnienia naszej organizacji głównym celem działalności Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego osób działających na rzecz innych, dzieci i młodzieży uzdolnionej, a także dzieci, młodzieży i dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Priorytetem jest organizowanie i popularyzowanie aktywnych form edukacji, profilaktyki, doradztwa i pomocy psychologicznej, jak również integrowanie środowisk i instytucji zaangażowanych w niesienie pomocy innym oraz aktywizowanie społeczności lokalnych.

Aktualności

ul. Polna 18
37-464 Stalowa Wola

e-mail: rpp@stowarzyszenieintegracja.eu

NIP: 813 10 40 694
REGON: 690240630
Numer KRS: 0000016384

Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli
93 9430 0006 0027 4472 2000 0001

Nasi Partnerzy

Nasi Sponsorzy


Stowarzyszenie INTEGRACJA